Kawowe święta 2017 z Miele


.
Regulamin promocji „Kawowe święta 2017”

1) Organizatorem promocji „Kawowe święta 2017” jest firma Miele S p. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gotarda 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, KRS 0000122417, REGON 012659244.
2) Promocja „Kawowe święta 2017” organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3) Czas trwania promocji obejmuje okres od 15.11.2017 r. do 15.01.2018 r.
4) Przedmiotem promocji jest kawa Miele Black Edition 250 g o wartości 39,90 brutto oraz książka „Kawowe przyjemności z Miele”, które Uczestnik promocji otrzymuje wraz zakupionym ekspresem Miele. Kawa oraz książka znajduje się w opakowaniu urządzenia.
5) W promocji nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami lub partnerami handlowymi firmy Miele sp. z o.o.

Warunki promocji „Kawowe święta 2017”

1) Promocja „Kawowe święta 2017” jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które w momencie wzięcia udziału w promocji spełniają następujące warunki:
a) ukończyły 18 rok życia,
b) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
d) zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,
e) zakupiły w autoryzowanym punkcie handlu detalicznego ekspres wolnostojący: CM 5300, CM 5500, CM 6150, CM 6350, CM 7300, CM 7500
2) Po spełnieniu w. w. warunków każdy Uczestnik promocji otrzymuje opakowanie kawy ziarnistej Miele BlackEdition 250 g oraz książkę „Kawowe przyjemności z Miele”, które znajdują się w środku opakowania wraz z urządzeniem.
3) Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji uczestnicy winni zgłaszać na piśmie lub na adres mailowy info@miele.pl podając w temacie wiadomości „Reklamacja – Kawowe święta 2017”
w terminie do 14 dni od daty realizacji kodu promocyjnego. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji w formie pisemnej decyduje data stempla pocztowego. Pisemne reklamacje powinny być zgłaszane na adres: Miele sp. z o. o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja – Kawowe święta 2017”. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.
4) Dane osobowe Uczestników promocji przetwarzane będą na potrzeby prowadzenia promocji oraz innych działań marketingowych a Uczestnik wyraża na to zgodę przystępując do rejestracji swojego uczestnictwa
w promocji. Dane osobowe uczestników promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm) Podanie danych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Promocji. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych,
w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych uczestników Promocji w celach
i w zakresie wskazanych powyżej.

Udział w promocji „Kawowe święta 2017” oznacza akceptację zasad promocji zawartych
w niniejszym regulaminie

Miele Sp. z o. o.


Zobacz także »

Produkty objęte promocją:

Ekspres ciśnieniowy do kawy Miele CM 5300
Ekspres ciśnieniowy do kawy Miele CM 5300
Ekspres ciśnieniowy do kawy Miele CM 5500 RoseGold
Ekspres ciśnieniowy do kawy Miele CM 5500 RoseGold
Ekspres ciśnieniowy do kawy Miele CM 5500 GraphitGrey
Ekspres ciśnieniowy do kawy Miele CM 5500 GraphitGrey
Ekspres ciśnieniowy do kawy Miele CM 6350 biały
Ekspres ciśnieniowy do kawy Miele CM 6350 biały
Ekspres ciśnieniowy do kawy Miele CM 6350 szary
Ekspres ciśnieniowy do kawy Miele CM 6350 szary
Ekspres ciśnieniowy do kawy Miele CM 6350 czarny
Ekspres ciśnieniowy do kawy Miele CM 6350 czarny
Ekspres ciśnieniowy do kawy Miele CM 7500 czarny
Ekspres ciśnieniowy do kawy Miele CM 7500 czarny
Nowy Klient
Twój koszyk

Brak produktów w koszyku

Przechowalnia

Brak produktów w przechowalni

Twoje oferty specjalne

Brak ofert specjalnych

Nasi partnerzy
Ubezpieczenie produktów
Raty w Santander Consumer Banku
Ostatnio oglądane

W tym miejscu pojawi się lista ostatnio oglądanych przez Ciebie produktów.
Do tej pory nie obejrzałeś jeszcze szczegółów żadnego produktu.

Akceptujemy karty: Visa Mastercard Visa Electron

Grupa Megamedia:
Megamajster Armaland Dzieciniec
Mastercard Visa Visa Electron
PROMOCJA - Prawdziwe raty 0%
Raty w Santander Consumer Bank