» Opłata za specjalistyczne opakowanie towaru kruchego (np. szkło, ceramika itp.)

Dodatkowa opłata pobierana w przypadku niektórych towarów szczególnie wrażliwych na uszkodzenia transportowe związana z wykonaniem dodatkowego opakowania lub wzmocnienia produktu na czas transportu