» Czynnik chłodniczy

Rodzaj czynnika chłodniczego zastosowanego w urządzeniu, który ma wpływ na ochronę środowiska.