» Wysokość

możliwość przyłączenia do wejścia AUX)