Ubezpieczenie sprzętu zakupionego w sklepach grupy Megamedia
Pobierz dokument - Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu zakupionego w sklepach grupy Megamedia


Czym jest Przedłużona Gwarancja?

Jest to dodatek do standardowo oferowanej gwarancji na nowy sprzęt elektroniczny i techniczny. W razie awarii sprzętu zapewniamy w określonym czasie, zorganizowanie dojazdu odpowiedniego mechanika w celu dokonania naprawy, wraz z pokryciem kosztów jego dojazdu, robocizny oraz ewentualnego transportu sprzętu z miejsca zamieszkania do autoryzowanego serwisu i z powrotem.

Czym jest ubezpieczenie sprzętu od przypadkowego uszkodzenia?

Jest to ubezpieczenie sprzętu od ryzyk takich jak kradzież, rabunek, przypadkowe uszkodzenie oraz przepięcie.

Okres ubezpieczenia

Wariant I - Przedłużona Gwarancja

To okres 12, 24 lub 36 miesięcy liczonych od dnia wygaśnięcia gwarancji producenta z zastrzeżeniem, iż łączny okres gwarancji producenta i przedłużonej gwarancji nie może przekroczyć:
3 lat licząc dla okresu 12 miesięcy przedłużonej gwarancji licząc od daty zakupu sprzętu.
4 lat licząc dla okresu 24 miesięcy przedłużonej gwarancji licząc od daty zakupu sprzętu.
5 lat licząc dla okresu 36 miesięcy przedłużonej gwarancji licząc od daty zakupu sprzętu.

Wariant II - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od przypadkowego uszkodzenia

Sprzęt Elektroniczny może zostać objęty ubezpieczeniem w chwili zakupu, niezależnie od gwarancji producenta. Maksymalny okres ochrony to 60 miesięcy - 5 lat.

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt AGD, RTV, CarAudio i Foto, którego cena zakupu wynosi co najmniej 100 zł.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie mechaniczne i elektryczne elementy oraz zespoły urządzenia wchodzące w skład oryginalnego wyposażenia fabrycznego lub części zamienne zatwierdzone przez producenta, z wyjątkiem:

- części, które wymagają okresowej wymiany, takich jak: rury i przewody giętkie, lampy, żarówki, bezpieczniki, taśmy uszczelniające i uszczelki itp.;

- następujących akcesoriów i elementów wyposażenia urządzenia: powłoki lakierniczej, zamków w pokrywach, klamek, zawiasów, ograniczników otwarcia drzwi, elementów ozdobnych.

Zakres ubezpieczenia

Pomoc technika

W razie awarii sprzętu centrum operacyjne zapewnia zorganizowanie dojazdu odpowiedniego specjalisty w celu dokonania naprawy, wraz z pokryciem kosztów jego dojazdu oraz robocizny lub, gdy naprawa na miejscu jest nie możliwa, zorganizowanie i pokrycie kosztów naprawy w autoryzowanym serwisie. Warunkiem interwencji jest udokumentowanie przez Ubezpieczonego roku produkcji uszkodzonego sprzętu poprzez przedstawienie polisy, dowodu zakupu, gwarancji i/lub innego dokumentu potwierdzającego wiek urządzenia.

Wymiana sprzętu na nowy

Jeżeli usunięcie awarii urządzenia jest niemożliwe z przyczyn technicznych lub gdy koszt usunięcia awarii jest wyższy niż cena detaliczna urządzenia w dniu jego zakupu, Mondial Assistance zapewni Ubezpieczonemu wymianę urządzenia na nowe, a w razie braku dostępności takiego urządzenia w sprzedaży detalicznej, na inne tej samej klasy i w cenie nieprzekraczającej sumy ubezpieczenia. Warunkiem pokrycia kosztów związanych z wymianą przez Mondial Assistance jest wybranie sprzętu w sklepach grupy Megamedia.

Suma ubezpieczenia

Sumę ubezpieczenia jest równa wartości rzeczywistej zakupionego sprzętu.

Zdarzenie ubezpieczeniowe

Awaria sprzętu

Przez awarię sprzętu, rozumie się uszkodzenie uniemożliwiające prawidłowe korzystanie ze sprzętu, które nie jest spowodowane bezpośrednim działaniem człowieka oraz nie jest skutkiem użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi.

Ubezpieczenie sprzętu od przypadkowego uszkodzenia

Ubezpieczenie sprzętu od kradzieży lub uszkodzenia uniemożliwiającego prawidłowe korzystanie ze sprzętu, które powstało w następstwie zdarzenia losowego takiego jak przypadkowe uszkodzenie albo przepięcie lub też próba rabunku. Warunkiem organizacji i pokrycia kosztów naprawy sprzętu jest przedstawienie przez ubezpieczonego raportu policyjnego potwierdzającego wystąpienie jednego z wyżej wymienionych zdarzeń losowych*.

* dotyczy ryzyka kradzieży oraz rabunkuPobierz dokument - Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu zakupionego w sklepach grupy Megamedia

INFOLINIA:71 780 77 77
8:00-18:00
Nowy Klient
Twój koszyk

Brak produktów w koszyku

Przechowalnia

Brak produktów w przechowalni

Twoje oferty specjalne

Brak ofert specjalnych

Nasi partnerzy
Polskie ePłatności
Raty w Santander Consumer Banku
Ostatnio oglądane

W tym miejscu pojawi się lista ostatnio oglądanych przez Ciebie produktów.
Do tej pory nie obejrzałeś jeszcze szczegółów żadnego produktu.