Regulamin sklepu


§ 1. Strony transakcji
§ 2. Przedmioty transakcji
§ 3. Składanie zamówień
§ 4. Formy płatności
§ 5. Realizacja zamówienia
§ 6. Dostawa towaru
§ 7. Gwarancja
§ 8. Reklamacje oraz odstąpienie od umowy przez konsumentów
§ 9. Postanowienia końcowe


§ 1. Strony transakcji

 1. Internetowa Galeria Handlowa Megamedia, składa się ze trzech sklepów internetowych znajdujących się pod adresami: megamedia.pl, megamajster.pl oraz armaland.pl, gdzie prowadzona jest sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: sprzęt AGD, sprzęt RTV, armatura kuchenna i łazienkowa, urządzenia techniki grzewczej, elektronarzędzia, narzędzia ręczne i ogrodowe.
 2. Stroną dokonującą zakupów w Internetowej Galerii Handlowej Megamedia może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w tym konsument, w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwaną dalej NABYWCĄ.
 3. Stroną dokonującą sprzedaży produktów w sklepach Internetowej Galerii Handlowej Megamedia jest:
  Megamedia Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Krokusowej 2, 55-040 Bielany Wrocławskie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS 000182503, NIP: 8982032967, REGON: 932961235, kapitał zakładowy: 1 750 000,00 PLN,
  zwana dalej SKLEPEM.
do góry


§ 2. Przedmioty transakcji

 1. Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na stronach sklepów: megamedia.pl, megamajster.pl oraz armaland.pl w chwili składania zamówienia.
 2. SKLEP zastrzega, że sprzedaż produktów uczestniczących w niektórych promocjach może być kierowana tylko do osób fizycznych (końcowego klienta - konsumenta).
 3. Ceny wszystkich produktów i usług przedstawionych na stronach sklepów: megamedia.pl, megamajster.pl oraz armaland.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 4. Wszystkie produkty przedstawione na stronach sklepów: megamedia.pl, megamajster.pl oraz armaland.pl są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty, instrukcje obsługi i są objęte pełną gwarancją producenta.
do góry


§ 3. Składanie zamówień

 1. Składanie zamówień w Internetowej Galerii Handlowej Megamedia następuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Zamówienia mogą być składane poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówienia na stronach sklepów Internetowej Galerii Handlowej Megamedia, przez telefon u dowolnego Doradcy Klienta Internetowej Galerii Handlowej pod numerami infolinii: 71 7807777, za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep@megamedia.pl.
 3. SKLEP potwierdza otrzymanie każdego zamówienia. Potwierdzenie następuje telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej w dniu otrzymania zamówienia, lub najpóźniej w ciągu następnego dnia roboczego.
 4. W razie braku możliwości potwierdzenia otrzymania zamówienia telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną, SKLEP zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia do czasu jego potwierdzenia, jeśli pomimo podjętych prób kontaktu, potwierdzenie otrzymania zamówienia nie było możliwe.
 5. Przyjęcie zamówienia przez SKLEP następuje drogą telefoniczną lub przez pocztę elektroniczną w ciągu 1 dnia roboczego od potwierdzenia otrzymania zamówienia. Z chwilą przyjęcia zamówienia przez SKLEP następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
do góry


§ 4. Formy płatności

 1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:
  - za pobraniem, należność płatna kurierowi gotówką przy odbiorze przesyłki,
  - blikiem, kartą kredytową lub płatniczą, szybkim przelewem on-line, portfelem internetowym lub PayPal i inne. Usługi płatności online realizowane są poprzez zewnętrzne systemy płatności obsługiwane przez:
  * system płatności "imoje" obsługuje ING Bank Śląski SA. z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice pod numerem KRS 0000005459
  * system płatności "przelewy24" obsługuje PayPro SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda pod numerem KRS 0000347935,
  - tradycyjnym przelewem przed dostawą towaru na podstawie faktury pro forma wystawionej przez SKLEP i przesłanej na adres e-mail, na co Nabywca wyraża zgodę wybierając tą formę płatności,
  - przez zapłatę w systemie sprzedaży ratalnej. Dostawca systemu ratalnego dokona zapłaty za zakupiony towar na podstawie umowy ratalnej zawartej korespondencyjnie.
  - przez zapłatę w systemie leasingu operacyjnego. Dostawca systemu leasingowego dokona zapłaty za zakupiony towar na podstawie umowy leasingu.
do góry


§ 5. Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po przyjęciu zamówienia. Jeżeli towar nie znajduje się w magazynie, SKLEP niezwłocznie informuje o tym NABYWCĘ.
 2. Czas realizacji zamówienia jest to czas od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez SKLEP do dnia wysłania towaru do NABYWCY.
 3. O przewidywanym czasie realizacji zamówienia NABYWCA jest informowany wraz z przyjęciem zamówienia przez SKLEP. Podana przy każdym produkcie dostępność jest orientacyjnym czasem realizacji zamówienia.
 4. W przypadku płatności kartą kredytową lub płatniczą, ze względów bezpieczeństwa, transakcja podlega weryfikacji przez centrum autoryzacji. Sporadycznie może to spowodować jednodniowe opóźnienie w wysyłce tych towarów, dla których na stronach SKLEPU podana jest dostępność: "wysyłka natychmiast".
 5. Jeżeli brak towaru w magazynie może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia NABYWCA może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówienia, wybrać inny towar o podobnych właściwościach lub zrezygnować z części zamówionego towaru.
 6. Jeżeli NABYWCA nie zgadza się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, zamówienie zostaje anulowane a wpłacone zaliczki zwrócone NABYWCY niezwłocznie.
 7. W szczególnych przypadkach, dotyczących:
  - niektórych zamówień, o wartości przekraczającej 5000,-
  - produktów sprowadzanych na indywidualne zamówienie, lub
  - odroczenia wysyłki i magazynowania towaru dłużej niż 10 dni roboczych,
  może być wymagana przedpłata. Wysokość przedpłaty jest ustalana indywidualnie dla danego zamówienia, a przedpłata dokonywana jest na podstawie wystawionej przez SKLEP faktury pro-forma, za pomocą dostępnych kanałów płatności.
 8. Przedpłata wymagana jest zawsze w przypadkach zamówień na produkty, które mają być w szczególny sposób zmienione zgodnie z życzeniem NABYWCY (np. wywiercenie otworu w zlewozmywaku) oraz zamówień na produkty, którym na życzenie NABYWCY w produkcji nadano cechy nietypowe (np. niestandardowy kolor). Obowiązek wniesienia przedpłaty w całości dotyczy sytuacji, gdy na zlecenie NABYWCY ma być dokonana zmiana w produkcie lub nadanie mu nietypowych cech. Płatność przed przystąpieniem do zmian w produkcie lub przed nadaniem mu nietypowych cech dokonywana jest na podstawie faktury pro-forma za pomocą dostępnych kanałów płatności.
 9. Do każdej przesyłki SKLEP dołącza dowód zakupu towaru w postaci faktury VAT.
do góry


§ 6. Dostawa

 1. Dostawa wykonywana jest na terenie Polski oraz poza granicami kraju. W dniu wysłania zamówienia z magazynu NABYWCA jest informowany za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o wysyłce zamówienia i dokładnym terminie dostawy.
 2. Zamówienie złożone z kilku towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całego zamówienia.
 3. Dostawy krajowe realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską.
 4. Dostawy zagraniczne realizowane są wyłącznie dla przesyłek o wadze do 30 kg.
 5. Wartości opłat są wyliczane przez system i podawane w momencie składania zamówienia.
 6. Wartości opłat za przesyłki krajowe przedstawia także: Tabela opłat za przesyłki >>. Opłaty za przesyłki międzynarodowe są każdorazowo określane przez pracownika Działu Realizacji przed przystąpieniem do realizacji zamówienia i podawane do wiadomości NABYWCY.
 7. Opłata za przesyłki wielkogabarytowe, składające się z kilku sztuk tego samego produktu, ustalane są każdorazowo przez pracownika Działu Realizacji, niezależnie od wartości zamówienia, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia i podawane do wiadomości NABYWCY. SKLEP kieruje się zasadą minimalizowania cen za przesyłki i w przypadku przesyłek zawierających wiele towarów, wycenę przeprowadza w oparciu o ich łączną masę, lub gabaryt.
 8. Ewentualna zmiana standardu lub sposobu dostawy, dokonana przez NABYWCĘ już po wysyłce towaru z magazynu, polegająca na zmianie miejsca lub terminu dostawy, może się wiązać z dodatkowymi kosztami, które będą obciążały NABYWCĘ.
 9. NABYWCA zobowiązany jest do pokwitowania odbioru przesyłki od kuriera.
 10. NABYWCA przed pokwitowaniem odbioru przesyłki powinien zbadać stan opakowania oraz w miarę możliwości jego zawartości w chwili doręczenia. Jeśli przesyłka lub jej zawartość jest uszkodzona, NABYWCA powinien zgłosić ten fakt kurierowi i spisać protokół.
 11. Na życzenie NABYWCY towar może być wysłany w terminie późniejszym, dogodnym dla NABYWCY. Gotowy do wysyłki towar może być przechowywany w magazynie SKLEPU bezpłatnie do 30 dni pod warunkiem opłacenia w całości należności za zakupiony towar lub do 14 dni w przypadku przesyłek płatnych w całości lub częściowo przy odbiorze. Po upływie terminów określonych powyżej, SKLEP naliczy opłatę za składowanie w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) za jedną paczkę, za każdy rozpoczęty dzień składowania.
do góry


§ 7. Gwarancja

 1. Wszystkie towary dostępne w Internetowej Galerii Handlowej Megamedia są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji zależy od producenta.
 2. Do każdego towaru dołączona jest karta gwarancyjna autoryzowanego serwisu producenta. Autoryzowane placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta są uprawnione do dokonania wszelkich napraw gwarancyjnych.
 3. W przypadku, gdy NABYWCA prowadzi działalność gospodarczą, dla niektórych towarów u wybranych producentów mogą wystąpić określone obostrzenia dotyczące warunków gwarancji.
do góry


§ 8. Reklamacje oraz odstąpienie od umowy przez konsumentów

 1. Reklamacje dotyczące wad fizycznych rzeczy sprzedanych, rękojmi oraz uszkodzenia przesyłki w czasie transportu NABYWCA, w tym przedsiębiorca dokonujących zakupu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, może zgłosić do Działu Reklamacji Megamedia Sp. z o.o. poprzez stronę internetową (po zalogowaniu do „Panelu Klienta" w zakładce "Reklamacje") lub telefonicznie pod numerem 71 7807770, lub też pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@megamedia.pl. Szczegółowe uprawnienia NABYWCY, będącego konsumentem, przewidują art. 556 – 576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Sklep zobowiązuje się rozpatrzyć i udzielić odpowiedzi na zgłoszoną reklamację nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia jej przez NABYWCĘ.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) NABYWCA, będący konsumentem, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie (od daty dostarczenia towaru), składając do SKLEPU pisemne Oświadczenie o odstąpieniu od umowy >>, według załączonego wzoru, wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. W razie wysłania do SKLEPU oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, oryginał oświadczenia należy dołączyć do przesyłki ze zwracanym towarem. W takim wypadku SKLEP prześle niezwłocznie NABYWCY za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
 4. Zwracany towar, musi być kompletny i musi znajdować się w stanie niezmienionym w ramach zwykłego zarządu, przez co rozumie się, że konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Zwracany towar powinien zostać odesłany na koszt własny NABYWCY do magazynu SKLEPU znajdującego się w Bielanach Wrocławskich przy ul. Krokusowej 2, 55-040 Bielany Wrocławskie niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. SKLEP zastrzega sobie prawo odmowy odbioru przesyłek odesłanych przez NABYWCĘ za pobraniem.
 6. Wszystkie dokonane przez NABYWCĘ, będącego konsumentem, płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, zostaną mu zwrócone przez SKLEP niezwłocznie po sprawdzeniu towaru, co do jego zgodności z wymaganiami określonymi w ust. 4 § 8 i nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez SKLEP oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot nastąpi tym samym kanałem płatności, przez który nastąpiła zapłata, lub przelewem na konto bankowe.
 7. NABYWCA zobowiązany jest do zabezpieczenia odsyłanego towaru przed zniszczeniem. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia towaru podczas transportu SKLEP sporządzi protokół uszkodzeń, który będzie stanowił podstawę reklamacji NABYWCY wobec przewoźnika.
 8. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 9. Reklamacji podlegają wady tkwiące w towarze w chwili dostarczenia NABYWCY. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe w szczególności na skutek nieprawidłowej ingerencji NABYWCY, niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania towaru przez NABYWCĘ, napraw i wykonywanych samodzielnie zmian lub adaptacji.
do góry


§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Informacje dotyczące opisu towaru oraz jego specyfikacji pochodzą od producenta danego produktu.
 2. SKLEP prowadzi procedurę służącą wykrywaniu i korygowaniu ewentualnych błędów w opisie towaru oraz jego cenie. W razie wątpliwości NABYWCA może zwrócić się do SKLEPU za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep@megamedia.pl lub telefonicznie na Infolinii 71 7807777 w celu wyjaśnienia wątpliwości w tym zakresie.
 3. SKLEP nie wypożycza oferowanych produktów do testowania i z tego powodu NABYWCA nie ma prawa do odstąpienia od umowy jeśli wykorzystał towar w celu przetestowania.
 4. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 5. Wraz ze złożeniem zapytania lub zamówienia NABYWCA wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Megamedia Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz wg zasad zawartych dokumencie: Polityka prywatności i pliki Cookies >>. NABYWCY przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich poprawienia, uzupełnienia lub usunięcia.
 6. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1155 z późn. zm.).
 7. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
do góry


Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28 marca 2024 r.

INFOLINIA:71 780 77 77
8:00-18:00
Nowy Klient
Twój koszyk

Brak produktów w koszyku

Przechowalnia

Brak produktów w przechowalni

Twoje oferty specjalne

Brak ofert specjalnych

Nasi partnerzy
Obsługiwane formy ePłatności
Raty w Santander Consumer Banku
Ostatnio oglądane

W tym miejscu pojawi się lista ostatnio oglądanych przez Ciebie produktów.
Do tej pory nie obejrzałeś jeszcze szczegółów żadnego produktu.